top of page
Wedding Dress

ombre

การ์ดแต่งงานรุ่นออมเบร


การ์ดเชิญสไตล์ยุโรปขนาด 5 x 7 นิ้ว พิมพ์บนกระดาษพิเศษ Satin (ซาติน) ความหนา 270 แกรม หรือกระดาษพิเศษแบบอื่น ๆ พร้อมงานออกแบบกระดาษไขเนื้อดีพิมพ์ไล่เฉดสี และประทับตราครั่ง แถมฟรี! ซองเข้าชุด


*หมายเหตุ เนื่องจากเป็นงานคราฟต์ ขนาดอาจคลาดเคลื่อน 1-3 มม.

Card Designs

card designs

การ์ดเชิญ รุ่น Ombre 5x7"
การ์ดเชิญ รุ่น Ombre 5x7"

การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน รุ่นออมเบร

press to zoom
การ์ดเชิญ รุ่น Ombre 5x7"
การ์ดเชิญ รุ่น Ombre 5x7"

การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน รุ่นออมเบร

press to zoom
การ์ดเชิญ รุ่น Ombre 5x7"
การ์ดเชิญ รุ่น Ombre 5x7"

การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน รุ่นออมเบร

press to zoom
การ์ดเชิญ รุ่น Ombre 5x7"
การ์ดเชิญ รุ่น Ombre 5x7"

การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน รุ่นออมเบร

press to zoom
การ์ดเชิญ รุ่น Ombre 5x7"
การ์ดเชิญ รุ่น Ombre 5x7"

การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน รุ่นออมเบร

press to zoom
การ์ดเชิญ รุ่น Ombre 5x7"
การ์ดเชิญ รุ่น Ombre 5x7"

การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน รุ่นออมเบร

press to zoom
การ์ดเชิญ รุ่น Ombre 5x7"
การ์ดเชิญ รุ่น Ombre 5x7"

การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน รุ่นออมเบร

press to zoom
การ์ดเชิญ รุ่น Ombre 5x7"
การ์ดเชิญ รุ่น Ombre 5x7"

การ์ดเชิญ การ์ดแต่งงาน รุ่นออมเบร

press to zoom
Price

price

  • การ์ดแต่งงานตกแต่งตามแบบ พร้อมซองการ์ดเนื้อดี

  • ลายตราครั่งจากทางร้านไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่ถ้าต้องการใช้ไฟล์โลโก้งานลูกค้า มีค่าบล็อค 900 บาท

  • สอบถามลวดลายเพิ่มเติมได้ทาง FB หรือ Line@

  • สามารถปรับแก้การ์ดได้ 2 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หลังจากคอนเฟิร์มการผลิตแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้อีก

  • ราคานี้ไม่รวมค่าลิขสิทธิ์ฟ้อนต์และรูปภาพ (ถ้ามี)

  • งาน Hand Craft ขนาดอาจคลาดเคลื่อน 1-3 mm

  • หากภายหลังมีการสั่งพิมพ์เพิ่ม ไม่สามารถนำจำนวนมารวมกันเพื่อปรับลดราคาได้

สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่

38697_edited.jpg
  • Facebook
Business Graphs

* แนะนำสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน

* ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับจำนวน หากมีการสั่งเพิ่มเติมในภายหลัง ไม่สามารถนำจำนวนสินค้ามานับรวมกันเพื่อปรับลดราคาได้ (ให้ตามเรตราคารอบที่สั่งสินค้าจำนวนมากสุด)

bottom of page