top of page
Wedding Dress

ombre

การ์ดแต่งงานรุ่นออมเบร


การ์ดเชิญสไตล์ยุโรปขนาด 5 x 7 นิ้ว พิมพ์บนกระดาษพิเศษ Satin (ซาติน) ความหนา 270 แกรม หรือกระดาษพิเศษแบบอื่น ๆ พร้อมงานออกแบบกระดาษไขเนื้อดีพิมพ์ไล่เฉดสี และประทับตราครั่ง แถมฟรี! ซองเข้าชุด


*หมายเหตุ เนื่องจากเป็นงานคราฟต์ ขนาดอาจคลาดเคลื่อน 1-3 มม.

Card Designs

card designs

Price

price

  • การ์ดแต่งงานตกแต่งตามแบบ พร้อมซองการ์ดเนื้อดี

  • ลายตราครั่งจากทางร้านไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม แต่ถ้าต้องการใช้ไฟล์โลโก้งานลูกค้า มีค่าบล็อค 900 บาท

  • สอบถามลวดลายเพิ่มเติมได้ทาง FB หรือ Line@

  • สามารถปรับแก้การ์ดได้ 2 ครั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม หลังจากคอนเฟิร์มการผลิตแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือแก้ไขได้อีก

  • ราคานี้ไม่รวมค่าลิขสิทธิ์ฟ้อนต์และรูปภาพ (ถ้ามี)

  • งาน Hand Craft ขนาดอาจคลาดเคลื่อน 1-3 mm

  • หากภายหลังมีการสั่งพิมพ์เพิ่ม ไม่สามารถนำจำนวนมารวมกันเพื่อปรับลดราคาได้

สอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่

38697_edited.jpg
  • Facebook
Business Graphs

* แนะนำสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน

* ราคาสินค้าขึ้นอยู่กับจำนวน หากมีการสั่งเพิ่มเติมในภายหลัง ไม่สามารถนำจำนวนสินค้ามานับรวมกันเพื่อปรับลดราคาได้ (ให้ตามเรตราคารอบที่สั่งสินค้าจำนวนมากสุด)

bottom of page